خب واسه من که صبح تازه اغازشدهlaugh،ازحمام اومدم وکمی وبگردی کردم،حالامیخوام برم صبحونه بخورم اونم ازنوع چای وخرماوبعدهم گزارشکارتهیه ی اسپرین روبنویسم وعکسای نمونه هایی که زیرمیکروسکوپ گرفتم رومنظم کنم وگیاه شناسی واکولوژی روبخونم کاش بتونم به همه کارام برسمcool... مامان هم بادایی رفتن بیرون وناهارهم پلوماش داریم.

پ.ن:

دانه می دهم گنجشک های صبحگاهی را

پشت پنجره ام

از خرده شعرهایی که شب

از دست های تو

می ریزد بر بی خوابی ها

و بالش لبریز از امیدم

#سیدعلی صالحی

منبع اصلی مطلب : ✍جــــایـــــی برای مـــــن☕
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : 63.فنجانی چای