کارکدوممون بدتره?تویی که به من یاددادی دروغ نگم وهرروزبه من دروغ میگی یاکارمن که خودم روتوپیله سکوت حبس کردم ونقاب خنده روصورتم زدم وباصدای بلندمیخندم ووقتی نقابم روبرمیدارم وچهره واقعیم که همون غم وافسردگی باشه  روتومیبینی ومیگی توهیچت نیست داری نقش بازی میکنی?فک میکنی داری به من بدمیکنی?نه اینطورنیست تو به خودت بدمیکنی بفهم این رو....

منبع اصلی مطلب : ✍جــــایـــــی برای مـــــن☕
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : 59.من یاتو?